Snart vet vi

imagesDXOSCBI7

Vilka företag deltar i upphandlingen?

Officiellt är detta en hemlighet fram till dess att upphandlingen är klar. SEKO har träffat samtliga företag som deltar och utan att namnge företagen så kan vi konstatera att kampen står mellan 5 olika ägare nämligen: Franska staten, Holländska staten, Norska staten, Svenska staten och Särskilt administrativa regionen Hongkong.

Hur blir det med jobben?

Från SEKO:s håll är vi relativt säkra på att samtliga företag planerar att ta över både trafik och stationsverksamhet i egen regi om de vinner upphandlingen. Förare, tågvärdar och stationsvärdar kommer att då att erbjudas anställning av den nye arbetsgivaren.

För stationsstäd och fordonsvård finns inga entydiga besked. Vi måste räkna med möjligheten att hela eller delar av den verksamheten återigen hamnar hos en underentreprenör. SEKO har ställt tydliga krav på att all personal inom pendeln ska erbjudas fortsatt anställning oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller hos en underentreprenör.

Vad händer med avtal och löner?

SEKO har varit tydliga med att kollektivavtal och löner ska tas över av det företag som vinner anbudet. Heltidstjänster får inte omvandlas till deltid som Veolia försökte 2014. Detta gäller självklart också eventuella underentreprenörer på städsidan.

Några av företagen har gett tydliga löften om ta över avtal och löner, andra har varit mer vaga. Precis som med anställningar är det framförallt användandet av underentreprenörer som kan ställa till problem här. SEKO har därför krävt att det företagsövergripande avtal som tecknats med STÅG, som garanterar att samma grundläggande arbetsvillkor ska gälla inom hela Pendelverksamheten, tas över av en eventuell ny arbetsgivare

Blir det några Verksamhetsförändringar?

SEKO har framfört till företagen att de eventuella förändringar av verksamheten eller våra yrkesroller som planeras får förhandlas i vanlig ordning genom MBL efter övertagandet i december 2016.

untitled

Möjlighet att gå i konflikt från 1 april 2016

Om det företag som vinner anbudet inte tar över all personal och de avtal vi har med STÅG och ISS så kan SEKO gå ut i konflikt för att försvara våra medlemmars arbetsvillkor. Det är en styrka att ha det i ryggen när vi träffar de olika företagen. Att SEKO varslade om konflikt 2013 och gick ut i strejk 2014 gör att ingen arbetsgivare kan bortse från den möjligheten. Strejkrätten utgör den viktigaste trygghetsförsäkring vi som anställda har i upphandlingstider.

Olof Fryklöf

2 december 2015

 

%d bloggare gillar detta: