Viktig gruppvalsinfo gällande viseringstillägget

Viktig information från Seko & ST gällande tågvärdarnas Gruppval

Gruppvalet för tågvärdar beräknas komma ut för sökning nu idag fredag. Seko Pendelklubben och ST Spårtrafik har båda accepterat grupperna även om protokollet ännu inte är påskrivet. Däremot är vi långtifrån nöjda med hur MTR har agerat.

När förhandlingen håller på att avslutas vid närmare halv sex på tisdagkvällen meddelar MTR Nordics förhandlingschef Claes Liljedahl att MTR har för avsikt att slopa det fasta viseringstillägget på samtliga grupper. Grupperna skulle enligt MTR endast få det rörliga tillägget.

Det fasta tillägget finns inskrivet i lönebilagor som tagits över av MTR och har tillämpats enligt mångårig praxis av både Stockholmståg och nu senast MTR. Seko Pendelklubben och ST Spårtrafik motsätter sig MTRs initiativ och har kallat till omedelbar förhandling. Vi anser det ytterst lågt att i ett skede när gruppvalet i stort är färdigförhandlad lägga fram detta utspel som vi anser strider mot MTRs egen ”Code of Conduct” och de slagord som används såsom ”ömsesidig respekt” och ”humant ledarskap.”

MTRs sena utspel innebär att vi i nuläget inte kan ge någon information om något fast viseringstillägg kommer att ges och vilka grupper som i så fall får det. Mer detaljerad information om gruppvalet från de fackliga organisationerna kommer efter helgen.

Seko Pendelklubben & ST Spårtrafik Pendeln

%d bloggare gillar detta: