Hoppa till innehåll

Möten & Aktiviteter

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021

Årets årsmöte hölls digitalt då vi fortfarande inte kan träffas med anledning av Coronapandemin. Det var trots detta ett välbesökt möte och ett femtiotal medlemmar röstade i de olika omröstningarna. Röstningen skedde enligt tidigare medlemsbeslut under mötet och inte i förtid. Koder till omröstning gavs inför varje specifikt val. Elias Catanio från SJ klubb trafik hade dagen till ära bjudits in som mötesordförande.  Protokoll fördes av klubbens sekreterare Fredrik Holmqvist och som justerare utsågs Olof Fryklöf och Salam Nouman.
Läs mer

Hur röstar vi på årsmötet? 
 Allt du behöver är en smartphone, platta eller dator för att kunna rösta. Och du kan bara rösta en gång. Gå in på adressen www.menti.com och skriv in aktuell kod. Tryck sedan på ett av alternativen sedan ”submit”.
(Koder får ni ni inför varje omröstning under mötet. Vi har ingen förtidsröstning.)

Från medlemsmöten 21 och 22 januari

Klubben höll två medlemsmöten via Teams den 21 och 22 januari. Möten avlöpte väl utan tekniska problem. Inom Pendelklubben är vi nöjda med den goda uppslutningen då totalt drygt 70 medlemmar deltog på de båda mötena. Under mötena diskuterades främst avtalsrörelsen och de kommande löneförhandlingarna. Vi genomförde även testomröstningar som en övning inför kommande årsmöte vilket har planerats till slutet av februari.

Från medlemsmöten 17 och 18 december

Mötet fokuserade på de problem som våra medlemmar upplever på stationssidan och den 25 punktslista som upprättats. De båda mötena var välbesökta och präglades av konstruktiva diskussioner. För er som vill veta mer vad som diskuterades och kanske delta nästa gång vi har möte länkar vi till 25 punktslistan som var underlag för mötet. Saknar ni något på listan får ni gärna kontakta klubbstyrelsen.
De 25 Punkterna.