Hoppa till innehåll

Nyheter MTR

Här kan ni läsa de senaste nyheterna från möten & förhandlingar med MTR. Informationen skickas även ut via mail till samtliga medlemmar; om ni inte är medlem eller saknar någon information hittar ni den nedan.

MBL förhandlingar 2020: MBL 13 januari

Gällande införande och slopande av böneförbud.

MTR införde i strid med sina värdeord ”ömsesidig repspekt” ett böneförbud i företagets lokaler. Efter påtryckningar  har MTR hävt förbudet detta på grund av kraftfullt agerande från klubbens medlemmar. MTRs aktion har även lett till artiklar i stora dagstidningar.

Seko Pendelklubben har krävt att MTR förklarar sitt agerande samt ser till att det inte upprepas. Läs mer

Kommentar om förändrad avgångsrutin

Många av er har med rätta reagerat på den uppdaterade avgångsrutinen där det sägs att tågvärden normalt ska gå ned på varje plattform för att kontrollera tågets läge. (även på korta tåg enligt rutinen.) Läs mer

MBL förhandlingar 2019:  7 Oktober  26 augusti 12 augusti  3 juni  6 maj, 8 april, 25 mars, 14 januari

Avtalsförhandlingar:  Rapport från förhandlingar om FV – dagar. 

Information/kommentar om viseringsrutiner: , akutmöte 13 mars, kommentar om ny viseringsrutin

Semestervalsförhandlingar: 31 januari

Stationsförhandlingar: Utskick den 4 mars

Städförhandlingar:  gruppvalsförhandling maj