Hoppa till innehåll

Pendelklubben

Seko Pendelklubben

SEKO Pendelklubben organiserar främst värdgrupper och städpersonal inom pendelverksamheten i Stockholms län. Klubbens medlemmar är sedan 11 december 2016 anställda av MTR Pendeltågen AB och sedan 1 maj 2018 tillhör även städarna MTR Pendeltågen. MTR vann upphandlingen av pendeltågstrafiken, och kommer driva trafik och station i minst 10 år.

SEKO Pendelklubbens övergripande målsättning är att verka för bra arbetsvillkor för våra medlemmar och att driva frågan om en arbetsgivare för alla anställda inom pendeln, På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser.

Klubben har en omfattande mötesverksamhet och ambitionen är att beslut som är av avgörande betydelse ska tas direkt på medlemsmöten. Vår styrka beror helt på att vi har aktiva och pålästa medlemmar!

Läs mer i vårt infoblad.
Här hittar ni förtroendevalda 2019 och styrelsen 2019.
Klubbpolicy 2019

Kontakta oss:

Box 304
101 26 Stockholm
Besökadress: Expeditionen, Klarabergsviadukten 49
Telefon: 073-4848196
E-post: seko.pendelklubben@gmail.com

Sekos medlemsservice:

Har du frågor rörande kring medlemsavgifter, adressändringar och a-kassa, vänligen kontakta SEKOs medlemsservice på 0770-457900

Expeditionen

Öppettider: Måndag-fredag 9.00-15.00
Expeditionen bemannas i regel av styrelsen samtliga dagar i veckan, samt av skyddsombud på onsdagar. Det kan hända att expeditionen är stängd pga möten eller dylikt, vid akuta ärenden kontakta styrelsen eller skyddsombuden på nedanstående e-postadresser.
E-post till styrelsen: seko.pendelklubben@gmail.com
E-post till skyddsombud: so.pendelklubben@mtrpendeln.se
Hemsida: www.sekopendelklubben.com, www.mtrpendeln.se (Skyddsombudens hemsida)
Facebook: Seko Pendelklubben